Loading...
Om kreativt självledarskap2018-08-26T12:48:14+00:00

Om kreativt självledarskap

I en värld av snabba förändringar, ökad stress är det lätt att tappa bort sig själv. Vi behöver stanna upp och bryta prestationstänket och börja se till det mänskliga, sårbara inom oss.

Vi måste börja med att skapa utrymme i oss själva så att vi kan lyssna inåt och ge plats för våra verkliga behov och vår längtan för att finna mening och sammanhang.

Jag som kreatör och coach vet att kreativitet och närvaro är en kraftfull metod att jobba med om man vill få en livsförändring på djupet och det är först när vi öppnar upp den kreativa sidan som vi blir den skapande människan, den vi är och kan bli fullt ut. Annars menar jag att vi bara har tillgång till halva vår potential. Det är också då vi dessutom får kontakt med vår lekfullhet, glädje och vårt flow.

Jag erbjuder coaching, workshops/föreläsningar för privatpersoner, företag, grupper och organisationer.

Vill du börja en process med det kreativa självledarskapet tillsammans med mig kontakta mig här.

Personlig utveckling

 • Kanske du står inför en förändring och vill hitta din väg och det du drömmer om?
 • Känner du att vill få mer balans, stabilitet och riktning i livet?
 • Vill du få hjälp att ta steget mot ett mer kreativt-expansivt liv?
 • Längtar du efter att få vara utan krav på prestation?
 • Vill du få tillgång till hela dig och kunna fatta beslut utifrån din inre röst?
 • Längtar du efter att lyfta fram dina kreativa sidor och vill ta steget till att våga följa dina drömmar?
 • Vill du utveckla ditt självledarskap och leda dig själv framåt med självtillit, nyfikenhet, mod och glädje?
 • Har du ett projekt du vill genomföra? Eller ett företag du vill starta?
 • Känner du att du vill komma vidare och behöver stöd på vägen?

Under coachningen finns jag där för dig med min fulla uppmärksamhet. Jag fokuserar helt på din inneboende förmåga, dina möjligheter och tillsammans ser vi på din väg från nuläge till önskat läge. Vad som hindrar dig från att nå dina mål och hur du kan växa och nå din fulla potential.

Kreatörer & entreprenörer

 • Vill du hitta ditt unika uttryck som låtskrivare/artist eller konstnär?
 • Behöver du verktyg som kan hjälpa dig i skapande processen?
 • Längtar du efter en kreativ och trygg plats där du kan skapa utan krav på prestation?
 • Behöver du ta reda på vad du egentligen vill och hitta en tydlig väg framåt?
 • Känner att du fastnat och vill ha hjälp att komma vidare?
 • Vill du hitta glädje, riktning och flow i ditt skapande?
 • Längtar du efter mer tid och utrymme till att skapa?
 • Vill du få feedback och vägledning kring dina idéer, uttryck, låtar?
 • Känner du dig ensam och vill ha stöd, inspiration och verktyg i ditt skapande tillsammans med mig och med andra i liknande situation?

Vi ser på hur du kan få mer glädje, balans i livet och i den kreativa processen. Tillsammans utforskar vi känslor/tankar och skapar en tydlig riktning framåt. Hur du med stöd, verktyg och förhållningssätt kan hitta din egen väg bortom blockeringar och prestationskrav. Behålla din passion, ditt uttryck och känna självtillit, mod och glädje under vägen.

Vill du börja en process med det kreativa självledarskapet tillsammans med mig kontakta mig här.

Metod

Som certifierad coach, låtskrivare/artist och entreprenör är det här en metod som bygger på lång erfarenhet och kunskap inom skapande processen, djupgående och omvärderande samtals teknik, inre och yttre ledarskap. Hur man skapar sitt eget liv utifrån sin sanning, passion och längtan och vad som behövs för att nå dit du vill.

För mig är kreativitet mer än att kunna spela gitarr, måla en tavla och ha 1000 idéer. För mig handlar kreativitet om att få tillgång till den inre skaparkraften. Den vi har och alla längtar efter och har tillgång till. Det är när du kan utgå och navigera från den som du kommer kunna stilla ditt sinne, öppna upp och hitta fokus.

Genom kreativa vägar och medveten närvaro får vi tillgång till vårt kreativa rum. Där har vi access till vår skapande förmåga, flexibilitet och spontanitet som når bortom våra begränsningar och gör oss

 • Öppna för förändringar
 • Modiga
 • Levande

Den här är en inkännande, effektiv och kraftfull metod. Den handlar inte om att skapa något utan sätta dig i kontakt med ditt kreativa jag. Den plats där du har tillgång till hela dig själv. Det är i närvaro av skapandekraften vi expanderar och blir modiga att våga gå utanför våra rädslor och ta de steg vi längtar efter.

Metod och process

Coaching, kreativa metoder och konkreta verktyg varvas med uppgifter, övningar du får jobba med under hela processen. Jag utgår alltid utifrån varje individ/grupps unika behov och anpassar metoden efter det. Varje punkt nedan är en kort sammanfattning av stegen i metoden.

1. Hitta in till dina känslor och upptäck ditt kreativa jag

Fokus ligger på att skapa ditt utrymme, uppmärksamma dina behov och öppna upp för att du ska få kontakt med dina känslor och tankar. Jag coachar, bygger ledtrådar och processen med ditt kreativa rum påbörjas.

2. Utforska och uttryck dina känslor och tankar och skapa en ny kartbild.

Det är här vi synliggör din känslo- och tanke karta. Ser på det som begränsar dig och skapar en ny kartbild.  Hur du kan börja använda stödjande verktyg och förhållningsätt som kommer hjälpa dig i din process framåt.

3. Skapa din kreativa kompass och din nya riktning

Här ser vi på dina möjligheter och utvecklingsområden och skapar en tydlig riktning framåt, utifrån din kreativa kompass och nya kartbild. Vi ser på din drivkraft och motivation med hela dig och det kreativa rummet i fokus.

4. Att leva med och i ditt kreativa självledarskap

Du får verktyg du kan använda framåt i ditt kreativa självledarskap. Vad du behöver för att hitta balans och hur du kan återkomma till ditt kreativa rum för att få mer kraft, inspiration och lekfullhet. På så sätt får du också ett levande självledarskap med självtillit, mod och glädje.

 • Den här metoden är en process som kräver flera steg för att få bästa resultat.

Det innebär att du kan välja mellan att gå:

 • En timme 8 ggr i 8 veckor
 • En timme 6 ggr i 6 veckor
 • En timme 4 ggr i 4 veckor

När du väljer ett startpaket med 4 tillfällen:

Får du möjlighet att upptäcka, utforska och utveckla. Du får bra verktyg, en tillräckligt bra grund att stå på och en tydlig riktning framåt i ditt kreativa självledarskap.

När du väljer ett paket med 6 tillfällen:

Får du fler verktyg och möjlighet att gå ännu mer på djupet. På så sätt får du mer tillgång till dig själv, din skaparkraft och ditt fortsatta kreativa självledarskap.

När du väljer ett helhetspaket med 8 tillfällen:

Får du möjlighet att fördjupa din process och titta mer specifikt på varje del av processen. Du kommer upptäcka effekten av metoden inom flera områden av ditt liv och du får ett mer heltäckande och långsiktigt resultat för ditt kreativa självledarskap.

Genom att återkomma till ditt kreativa rum och använda:

 • Dina nya förhållningssätt
 • Din kreativa kompass
 • Din nya kartbild
 • Dina nya stödjande verktyg

Kommer du automatiskt bli påmind om att:

 • Lyssna till din egen röst
 • Vara lyhörd inför dina behov
 • Veta vart du är på väg och varför
 • Våga ta steget

Vill du börja en process med det kreativa självledarskapet tillsammans med mig kontakta mig här.

Vill du börja en process med det kreativa självledarskapet tillsammans med mig kontakta mig här.

För att ge dig den bästa upplevelsen använder vi cookies på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att cookies används för detta ändamål. Ok